Afiş /Poster
Afişul festivalului


Director fondator / Founder: Ştefan Niculescu
Directori artistici / Artistic Directors: Doina Rotaru, Sorin Lerescu

CONFERINŢĂ DE PRESĂ /
PRESS CONFERENCE
Miercuri / Wednesday,
20 mai / 20 May, ora 12 / 12.00 pm
Aula Palatului Cantacuzino /
The Cantacuzino Palace HallUniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România /
Union of Romanian Composers and Musicologists
Calea Victoriei nr. 141, Bucureşti / Bucharest, sector 1
tel./phone: 021.317.79.66